Zadaj pytanie

Porady

Zakup roślin
Nadeszła wiosna a wraz z nią chęć upiększania naszych ogrodów. Po zimie może okazać się, że część roślin nie przetrwała zimy trzeba je więc usunąć. czytaj
Sadzenie żywopłotu
Żywopłot ma wiele zalet. Chroni właścicieli ogrodu przed wścibskimi oczami. Chroni również przed śniegiem, kurzem z ulicy, osłabia siłę wiatru, tłumi hałas z ulicy. Poza tym może być świetnym tłem dla innych roślin. czytaj

Decydując się na dach zielony, musimy zastanowić się nad jego przeznaczeniem i typem nasadzeń, czyli zdecydować się na dach ekstensywny bądź intensywny. Jest to bardzo uproszczony , podstawowy podziału dachów zielonych ze względu na sposób ich użytkowania

Oba typy można pod pewnymi warunkami stosować zarówno na dachu ocieplonym (w układzie), jak i odwróconym (w systemie warstw: hydroizolacja - termoizolacja). Praktyka jednak dowodzi, że najbardziej racjonalne jest łączenie dachów ekstensywnych z ocieplonymi oraz intensywnych z odwróconymi.

Dachy ekstensywne

Ekstensywny to inaczej rozległy, obszerny, co w odniesieniu do dachu oznacza zazielenienia dużych powierzchni. Zakładaniu dachów ekstensywnych przyświeca najczęściej jeden cel. Może to być konieczność odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej przy niskich nakładach, poprawy termicznej lub odporności ogniowej budynku, gromadzenia wody opadowej czy wreszcie stworzenia warunków w celu zachowania różnorodności gatunków fauny i flory. Na dachu ekstensywnym sadzi się rośliny sucholubne - rozchodniki, zioła, mchy i niektóre trawy.

Rozwiązanie to nie wymaga pielęgnacji i stałej obsługi - wystarczy, że raz czy dwa razy do roku sprawdzimy, jak się sprawuje. Tego rodzaju nasadzenia można wykonywać na konstrukcjach, które pozwalają jedynie na niewielkie obciążenia, jak np. więźby drewniane bądź hale stalowe. óżne rodzaje dachów ekstensywnych łączy jedno: nikt ich nie wykorzystuje do celów użytkowych.

Dachy intensywne

Wielość warstw technicznych, wymagania konstrukcyjne, intensywne nasadzenia i konieczność stałej pielęgnacji, a zatem dużo większe koszty, sprawiają, że taki dach wykorzystywany jest głównie do celów użytkowych. Z kolei użytkowanie związane jest z obciążeniem, któremu może sprostać dach zbudowany w układzie odwróconym.

Możliwości, jakie stwarza dach intensywny, są praktycznie nieograniczone. Wśród bujnej roślinności jesteśmy w stanie wykonać drogi dojazdowe, ciągi piesze, place zabaw, fontanny itp. Łatwo pomylić dach intensywny z tarasem upiększonym donicami. Tymczasem odróżnia je fakt, że na dachu zielonym rośliny są na trwałe wbudowane w konstrukcję budynku i z nią współżyją.

Dzięki zastosowaniu wielu warstw technicznych dachy zielone umożliwiają stworzenie założeń architektonicznych dla wegetacji roślin na dachach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, garażach, tarasach, parkingach, przystankach autobusowych czy miejskich torowiskach.

Możemy stworzyć prawdziwy ogród na najwyższym piętrze wieżowca, pokryć roślinnością tradycyjny skośny dach czy wprowadzić zielone akcenty w celu podniesienia walorów estetycznych

W dobie starań o zahamowanie zmian klimatu dach zielony jest coraz częściej uznawany za istotny element kształtowania proekologicznej polityki urbanizacyjnej, a szerzej - ekologicznej i społecznej, oraz za alternatywę dla betonu, szkła itd. Do wyliczenia obciążeń od zazielenień przyjmujemy wszystkie warstwy układu nasycone wodą łącznie z ciężarem objętościowym zieleni. Dlatego - szczególnie w fazie projektowania - należy uwzględnić obciążenia powierzchni i wysokości układu zazielenienia dachu. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że realizacja zazielenienia dachu nie będzie zgodna z założeniami statycznymi lub w obrębie połączeń, z uwagi na niedostateczną wysokość, nie będzie możliwe prawidłowe ich wykonanie.
Dodatkowe obciążenia ruchome dla zazielenień intensywnych jako powierzchni użytkowych wynoszą wg normy DIN 1055 3,5 kN/m2 (ok. 357 kg/m2). Natomiast obciążenia od śniegu, w zależności od strefy obciążeń śniegiem i wysokości budynku, należy przyjąć 0,75 kN/m2 (ok. 76,5 kg/m2) dla każdego rodzaju dachu zielonego.

       

Dach pokryty roślinnością to element domu, który z pewnością zaintryguje nawet największych malkontentów wśród naszych sąsiadów. Takie rozwiązanie - oprócz swojej niewątpliwej urody - poprawi także właściwości termiczne i hydroizolacyjne budynku, a przy tym dodatkowo zwiększy wartość rekreacyjną posesji.”

SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

z przyjemnością przygotujemy projekt, kalkulację, wycenę.

ZADZWOŃ, NAPISZ JUŻ DZIŚ e-mail: biuro@zielonykrag.pl
tel. 071 78 78 788